Beseda o EU

I tento školní rok se na naší škole uskutečnila beseda o Evropské unie. Lektorkou byla Ing. Eva Staňková (VEDOUCÍ EUROCENTRA LIBEREC). Tato setkávání mají u nás více jak šestiletou tradici. Studentům byly zajímavou formou poskytnuty kompletní informace o historii vzniku Evropských společenství, činnosti a fungování institucí EU. 

   
Mgr. M. Zhorná

ELEGANCE 2014, AVANTGARDA 2014

ELEGANCE 2014
AVANTGARDA 2014 – Lysá nad Labem
Celorepubliková soutěž oděvních škol - SŠ a VOŠ

 

Žákyně druhého ročníku oboru Šití oděvů a třetího ročníku Provoz služeb se i letos zúčastnily prestižní soutěže Avantgarda 2014 v Lysé nad Labem.

Složení školské rady na období 2012 až 2014

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707

Kurzy svařování

Ředitelské volno - 9.května 2014

Z důvodu revize elektro rozvodů vyhlašuji na 9.5.2014 volný den pro žáky školy.

PaedDr.Milan Kubát, ředitel školy

Celostátní soutěž žáků ve svařování

25.března 2014 se žáci Jarda Koblas a Karel Mráka s panem učitelem Nejedlým zúčastnilli 2. ročníku celostátní soutěže žáků ve svařování v Mostě.

Gratulujeme k velmi dobrému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Vedení školy

Žádost o stejnopis

Žádost o vystavení stejnopisu (Výučního listu, Maturitního  vysvědčení):

Postup při podání žádosti

- Žadatel podá žádost na předepsaném tiskopisu „Žádost o vystavení stejnopisu“ a to buď osobně na podatelnu školy, poštou nebo elektronickou poštou (sekretariat@skolalipa.cz).

Informace o zahájení projektu do Městských novin

Tak, aby i českolipská veřejnost měla povědomí o probíhajících školních aktivitách nechali jsme v Městských novinách zveřejnit článek o zahájení nového projektu Řemeslné rekvalifikace II

Syndikovat obsah