Záměrem projektu je zvýšit odbornou, osobní a pedagogickou úroveň vzdělavatelů z libereckého kraje s cílem rozvoje jejich kompetencí pro poskytování dalšího vzdělávání. K dosažení tohoto cíle bude vytvořeno a pilotně ověřeno 6 vzdělávácích kurzů, které budou vzaměřeny na enviromentální tématiku s důrazem na využívání moderních informačních a komunikačních technologií a metod ve výuce.

Jednotlivé kurzy proběhnou formou odborných přednášek, konzultací, prezentací a ověřením v praxi. Účastnící obdrží osvědčení o úspěšně absolvovaném vzdělávání.

Novinky

10.04.2012

Projekt “Vzdělávání v krajině kolem nás” - zhodnocení závěru projektu.

Projekt “Vzdělávání v krajině kolem nás”vstoupil do své poslední fáze : dne 17.3.2012, v 9,00 hod. v   SOŠ a SOU , 28.… Více


2.04.2012

Možnost absolvování on-line kurzu

Zájemci o tento funkční kurz v e-learningovém prostředí se mohou jednoduše registrovat na adrese: http://www.skolalipa.cz/moodle/. Tento kurz je… Více


2.04.2012

Závěrečná konference

Závěrečná konference proběhla dne 29.3.2012 v 15,00 hod. ve SOŠ a SOU , 28. října 2707, příspěvková organizace, Česká Lípa, v hotelu Lípa - v… Více


Přehled vzdělávacích kurzů

 • Krajinné typy kolem nás
 • Bioodpady a jejich zdroje
 • Přírodní prostředí ( ekologie ) kolem nás a její prvky
 • Zahradnictví/květinářství v krajině vzdělávání dospělých
 • Zeleň
 • Využívání multimedií, e-learningů a jiných moderních metod v rámci ICT

Kurz je určen pro

 • Lektory, konzultanty a učitele působící v dalším profesním vzdělávání
 • Odborníky z úřadů státní správy a samosprávy
 • Vzdělávací a poradenské instituce
 • Učitele, metodické a řídící pracovníky škol a institucí vzdělávání dospělých
 • Pracovníky zabývající se zakládáním a údržbou komunální zeleně
 • Pracovníky zabývající se údržbou venkovské zeleně ( management zemědělských podniků a podobně)

Nabízíme

 • Bezplatnou účast na novém vzdělávacím programu s možností podílet se na jeho vývoji
 • Spolupráci s odborníky ve zmíněných oblastech
 • Rozšíření znalostí v oborech obecné i speciální ekologie a obohacení o nejnovější poznatky v těchto oborech