Zdaňování studentských brigád

Na pomoc žákům, kteří se o prázdninách chystají na brigádu, zveřejňujeme článek, který škole poskytl odborný pracovník Finančního úřadu Liberec.

Letní prázdniny se kvapem blíží a celá řada studentů Vaší školy jistě bude o prázdninách pracovat na brigádách, což je jistě dobře. Je pravděpodobné, že informace, které z přiloženého článku mohou čerpat, jim ušetří peníze, neboť někteří zaměstnavatelé se jistí při výpočtu mezd proti problémům tím, že jim například neuplatní odpočitatelnou slevu  na poplatníka a případně i na studenta.

Ing. Vladimír Jakub, Finanční úřad pro Liberecký kraj, tel. +420 485 211 270

Přílohy: Zdanění studentských brigád 2018 - ZDE

Odevzdávání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení

Přihlášky je možné odevzdat na personální oddělení žáků od 7.00 - 15.30 hod. - 3. patro hotelu Lípa.

Po 15.30 hod. a o víkendech kdykoli po celý den na recepci hotelu Lípa.

METODICKÉ CENTRUM CHEMIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

První setkání učitelů chemie proběhlo 4. 4. 2018 na téma Ověřování znalostí žáků. Při setkání si pedagogové sdělili své zkušenosti v této oblasti. Na konkrétních testových otázkách měli možnost ověřit a prodiskutovat náročnost testu a jeho možnost použití ve výuce chemie na ZŠ.

Druhé setkání je připraveno na 7. 6. 2018 opět na odloučeném pracovišti SOŠ a SOU Česká Lípa v Lužické ulici.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - II. kolo

4leté obory ZDE                                         3leté obory ZDE                                        2leté obory ZDE

Soutěž "Instalatér – České Budějovice 2018"

Ve dnech 9. - 10. 5. 2018 se naši žáci Lukáš Kocourek a Dominik Fukna ze třídy TI2 zúčastnili regionálního kola soutěže oboru INSTALATÉR v Českých Budějovicích. V soutěži, která se skládá z teoretické a praktické části obsadili krásné čtvrté místo. FOTO 1 a FOTO 2

Za reprezentaci školy děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Syndikovat obsah