ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ RADA
 

Na naší škole již po řadu let pracuje školní žákovská rada. Její členové spolupracují s vedením školy, spoluorganizují a zajišťují různé akce a soutěže, přináší návrhy na zlepšení prostředí a práci školy. Rovněž svým prostřednictvím přispívají ke zlepšení klimatu ve škole, včetně zlepšování vztahů mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli.

 Školní žákovská rada se schází 4x do roka, dále pak podle potřeby.

 
Pravidla školní žákovské rady
 
  1. Členové ŠŽR jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
  2. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání.
  3. Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovné postavení.
  4. Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  5. Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny závazná.
  6. ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  7. V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoli ukončit.

ŽÁKOVSKÁ RADA školní rok 2018/2019
C1      Lenka Škvorová, Vendula Kindlová
ČP1    David Pohlodko, Filip Fišar
ES1    Radek Jirsák, Dominik Kocourek
K1      Veronika Nováčková, Jana Kozáková
KD1   Nela Králíková, Tereza Sedlmajerová
P1      Tomáš Pavlovič, Růžena Šťastná
C2      Šárka Balvínová, Kateřina Štráchalová
ČP2    Nikola Ficová, Kamila Prochová
ES2     Anežka  Polánková, Erik Puchel
K2       Aneta Hrnčířová, Dominika Nádeníčková
KD2    Anežka Vakulová, Dominika Horvátová
PS2     Kristýna Václavíková, Marie Balogová
P2A    Kristýna Hudáková, Michal Patka
P2B    Patrik Hamršmíd
ES3    Tomáš Kuncl, Miroslav Kamberský
KD3   Pavel Mizera, Sofie Pechová
C3      Karolína Kyrinovičová, Vendula Štočková
HE3   Vanesa Puršová,  Jan Kolář
K3      Eliška Koucká, Denisa Vlčková
ČP3   Šárka Pillmannová, Jana Malá