Vážení rodiče, žákyně a žáci školy,

souladu s pokyny MŠMT ČR bude od 12.do 23. říjnana  naší škole zajištěna výuka následujícím způsobem:

Odborný výcvik učebních oborů a praktická část výuky maturitních oborů bude i nadále probíhat prezenčním způsobem.

Žáci dochází do školy, pracují na provozních pracovištích, případně se účastní odborných praxí /”exkurzí”/.

Teoretická část výuky bude probíhat distančním způsobem. 

Online výuka bude zajištěna prostřednictvím LMS MOODLE, aplikace Teams v Office 365 a prostřednictvím programu Bakaláři. Žáci byli v průběhu minulých dní seznámeni s tím, jak se do jednotlivých programů  (aplikací)  přihlásit a jak s nimi pracovat.

Oproti jarní “online” výuce ale dochází k zásadní změně. 

Účast na distanční výuce je povinná (novela Školského zákona). 

Výuka bude probíhat podle rozvrhu a účast na hodinách bude každý den jednotlivými vyučujícími zaznamenána do programu Bakaláři.

 

Věříme, že toto mimořádné opatření nebude trvat déle než čtrnáct dní a že výuku online “spolu” zvládneme.

Přejeme všem hodně zdraví 

V České Lípě dne 10. října 2020                                                                         vedení školy

 

Poznámka: 26. a 27. října jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny, 28. října je státní svátek, 29. a 30.října jsou podzimní prázdniny.