ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2018 – 2021

Členové školské rady za zřizovatele školy Krajský úřad Libereckého kraje

František Chot

Mgr. Tomáš Vlček

Členové školské rady za pedagogy školy

Ing. Monika Habartová

Miroslav Konečný

Členové školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky

Michaela Vykysalová

Jan Kolář

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2020 – 2023 - ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ZLETILÉ ŽÁKY

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Libereckého kraje vyhlašuji volby do tohoto orgánu.

Mgr. Hana Kubátová Ortová

ředitelka školy

 

Informace k volbám v září 2020 - zástupci zákonných zástupců a zletilých žáků školy

Vzhledem k tomu, že zástupci této části Školské rady SZŠ a SOŠ,Česká Lípa úspěšně ukončili studium, vyhlašuje vedení školy v souladu se Školským zákonem nové volby na další období.

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky

Volební komise

 

Návrhy kandidátů - VOLBY ZÁŘÍ 2020:

Kristýna Moravcová - třída P1A
Monika Mrhová - třída P1B

 

 

 

 

Informace o průběhu posledních voleb do školské rady 2018 - 2021

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky

Vyhlášení voleb do školské rady za pedagogy školy

Návrh na kandidáta - za zákonné zástupce a zletilé žáky

Návrh na kandidáta - za pedagogy školy

Informace k volbám do Školské rady pedagogové

Informace k volbám do Školské rady rodiče žáci

Volby do ŠR volební komise žáci pedagogové