Obor bude otevřen od školního roku 2021/2020

Název oboru: "Praktická sestra"

Kód oboru: 53-41-M/03

Délka studia: 4 roky

Typ studia: Denní studium

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů. Absolventi získávají vysvědčení o maturitní zkoušce v daném oboru.

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky úspěšným absolvováním 9. třídy ZŠ, splnění kritérií přijímacího řízení a zdravotní způsobilost.