Ve školním roce 2019/2020 nabízeme možnost studovat ve třech oborech maturitních a patnácti oborech učebních

Kritéria přijímacího řízení:

  • Pro maturitní obory Ekologie a životní prostředí, Hotelnictví
  • Pro učební obory
  • Pro maturitní obor určený pro absolventy učebních oborů - nástavbové studium Podnikání

 Investice SOŠ a SOU 98 mil Kč